اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران

هم اندیشی با کسبه در راستای ساماندهی حجاب و عدم عرضه البسه نامتعارف در بازار

جلسه هم اندیشی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران با مدیران پاساژهای سطح شهر ساری در راستای ساماندهی بازار در جهت رعایت حجاب اسلامی از سوی متصدیان و مشتریان و همچنین جلوگیری از عرضه البسه نامتعارف که با حضور رئیس اتاق اصناف شهرستان مرکز استان و هئیت رئیسه اتحادیه پوشاک شهرستان ساری برگزار گردید.

نشست هم اندیشی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران با مدیران پاساژهای سطح شهر ساری و هئیت رئیسه اتحادیه پوشاک شهرستان ساری با محوریت ساماندهی حجاب و عفاف اماکن عمومی سطح بازار و عرضه کنندگان البسه برگزار گردید.