همایش فصلی رؤسا و دادستان های سراسر کشور در دادگستری مازندران؛

نقش اثرگذار دادستان ها در برقراری امنیت و برخورد قاطع و نتیجه گرا با متخلفان و مفاسد

همایش فصلی روسا و دادستان های سراسر کشور با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران، حسینی پور استاندار مازندران، اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه، شورای قضایی استان و رؤسا و دادستان های سراسر استان مازندران برگزار شد.

⚖️

به گزارش «مردّا» به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران،رئیس کل دادگستری استان مازندران خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را فرصتی ارزشمند دانست و اظهار داشت: باید شاکر اینکه از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هستیم باشیم وازهمه فرصت ها برای خدمت عالمانه و صادقانه به مردم استفاده کنیم وقاطعانه ،عادلانه و با سرعت درحوزه های مختلف بویژه در حوزه امنیت مردم و مبارزه با انواع جرائم بویژه جرائم خشن اقدام کنیم.

این مقام عالی قضایی به اهمیت مبارزه با فساد دردرون و بیرون دستگاه قضایی اشاره کرد وگفت: مدیران دستگاههای مختلف باید دراین زمینه پای کار باشند و درزمینه ارتقا سلامت در سازمان های متبوع خود اقدام کنند به نحوی که شاهد تشکیل کم ترین پرونده ها دراین موضوعات باشیم.

وی اقدامات پیشگیرانه را درکاهش بسیاری از جرائم بسیارمهم توصیف کرد واظهارداشت: این حجم ازپرونده های قضایی زیبنده نظام اسلامی نیست باید با اقدامات موثر وکاربردی ونتیجه محور، تعداد پرونده ها،آمارجرم وجنایت، اختلافات، نزاع ها وآسیب ها کم شود ودراین مسیرباید از مشارکت مردم استفاده کرد شکی نیست دولت درجلب مشارکت های مردمی نقش انکارناپذیری دارد .

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: امیدواریم با کمک دولت وجلب مشارکت های مردمی شاهد کاهش نزاع ها ، اختلافات ، مفاسد و به تبع آن کاهش تشکیل پرونده های متعدد قضایی باشیم.

حسینی پور استاندارمازندران نیز دراین همایش درسخنانی به اهمیت،نحوه شکل گیری و رشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ومشکلات وموانعی که در۴۳سال گذشته تجربه کرده است اشاره کرد واظهارداشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی براساس یک متد منظم،دقیق وحساب شده طراحی شد هژمونی سیاسی جهان را کنارزد و بر برخی هژمونی اجتماعی غالب شد دشمنان درزمان های متعدد حکومت منطبق برولایت فقیه ایران را مورد هجمه وفشارهای مختلف اقتصادی وسیاسی قراردادند اما با هوشمندی و هدایت مقام معظم رهبری حفظه الله سربلند ازاین هجمه بیرون آمدیم و به یکی ازقدرت های منطقه تبدیل شدیم.

وی به اغتشاشات اخیر و تلاش و بمباران خبری رسانه ها ی معاند اشاره کرد و گفت: دشمن در مسائل اخیر ازهمه ظرفیت ها بویژه ظرفیت رسانه درجهت تشویش افکار و به چالش کشیدن اقتدار و امنیت کشور استفاده کرد، ما ۴۳ سال است که در برابر این هژمونی ایستاده ایم و با قدرت ایستادگی خواهیم کرد.

استاندار مازندران دربخش دیگری از سخنانش از تلاش مجموعه دستگاه قضایی و تعامل سازنده آن با دستگاه های دولتی تشکر کرد و بر اهمیت و نقش اثرگذار دادستان ها در برقراری امنیت و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.

درادامه این همایش، اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه برنامه اصلاحی تحول و تعالی ۱۴۰۱ قوه قضائیه، اهداف،اقدامات، وظایف وتکالیف هربخش را به صورت مبسوط برای حاضران تشریح کرد وگفت:هدف ما از ا جرای برنامه اصلاحی، عدد ورقم وآمار نیست بلکه نتیجه وبازخورد آن درنگاه مردم،نخبگان ومدیران وکارکنان مجموعه دستگاه قضایی است ودرچهار بخش، نظرسنجی ازنتایج این برنامه اصلاحی انجام می شود.

وی تصریح کرد: قرارگاهی برای اجرای فرامین و سیاست های مقام معظم رهبری درقوه قضائیه تشکیل ودستورالعملی نیز طراحی واصلاح شد که به زودی ابلاغ می شود که همه ماموریت های اصلی دستگاه قضایی را پوشش داده است واین برنامه ها باید به صورت متوازن و هماهنگ درسراسر کشوراجرایی شود.

درادامه پس ازتشریح برنامه اصلاحی تحول وتعالی ۱۴۰۱ قوه قضائیه توسط قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه معاونین ، روسا ودادستان ها به بیان نقد ونظرات خود درمورد این برنامه پرداختند .

شایان ذکر است در ادامه نشست فصلی رؤسا و دادستان های استان مازندران،مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران به تشریح مسائل ومشکلات مرتبط با پزشکی قانونی پرداخت وروسا ودادستان ها نیز نظرات خود را درخصوص عوامل اطاله دادرسی در پزشکی قانونی بیان کردند.


⬇️ گالری تصاویر ⬇️

همایش فصلی رؤسا و دادستان های سراسر کشور در دادگستری مازندران برگزار گردیدⓂ️گروه جهادی مردّا

🇮🇷 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب