رئیس کل دادگستری مازندران:

ضرورت پرهیز از خمودگی و رکود در متولیان امور فرهنگی

رئیس کل دادگستری مازندران درجلسه شورای فرهنگ عمومی استان اظهارداشت: برنامه محوری و پرهیز از خمودگی و رکود متولیان امورفرهنگی درارتقا فرهنگ دربخش های مختلف ضروری است.

به گزارش “مردّا“؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: اگر برنامه های پیشگیرانه به صورت مستمر پیگیری شود بسیاری از معضلات فرهنگی بوجود نمی آید ضروری است برای بخش های مختلف فرهنگی هزینه شود چرا که هزینه پیشگیری همواره از هزینه خسارت های بعدی فرهنگی کمتر است.

وی با تاکید بر پویایی در مدیریت فرهنگی اظهارداشت: برنامه محوری در برخی از بخش های فرهنگی که دچار خمودگی و رکود شده اند باید اساس کار قرار گیرد دستگاه قضایی نیز با کمک و همراهی ضابطان و ادارات مختاف دراین زمینه ایفای نقش می کند در دستگاه قضایی صدور احکام بازدارنده و اقدامات قاطع می تواند در اشاعه فرهنگ درست زندگی و نظم دهی به جامعه موثرباشد.

رئیس کل دادگستری مازندران، افزود: زمانی که دلایل در پرونده ها کافی باشد مجازات بسیار بازدارنده درنظر گرفته می شود و دستگاه قضایی می تواند اقدام قاطع و موثرتری داشته باشد.
.