همزمان با برودت هوای مازندران با هدف نظارت بر مرکز کنترل تأمین و توزیع گاز؛

مرکز دیسپچینگ شرکت گاز مورد بازدید دادستان مرکز مازندران قرار گرفت

مردّا Marada - مدیرعامل شرکت گاز استان، گزارشی از منابع تامین و نیز مدیریت مصرف روزانه گاز در استان به دادستان مرکز مازندران ارائه نمود.

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” ؛ با توجه به برودت هوا و کاهش منابع تامین گاز و افزایش مصرف گاز در استان مازندران و متعاقب آن تعطیلی ادارات و مدارس و صنایع سنگین ، محمد کریمی دادستان مرکز استان مازندران در راستای پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از بروز مشکلات و خطرات احتمالی برای مردم، صبح امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ از مرکز دیسپچینگ شرکت گاز مازندران بازدید به عمل آورد.

شایان ذکر است در این بازدید ، مدیرعامل شرکت گاز استان، گزارشی از منابع تامین، توزیع و نیز مدیریت مصرف روزانه گاز در استان مازندران ارائه نمود.

🔻

🔘

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز راهبردی رسانه ای دیدبان انقلاب