تاکیدات رئیس کل دادگستری مازندران؛

اولین همایش روسا و دادستان های مازندران در سال ۱۴۰۲

مردّا Marada / در همایش فصلی روسا و دادستان های سراسر استان مازندران که با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران، شورای قضایی استان و روسا و دادستان های سراسر استان مازندران برگزار شد، حجت السلام والمسلمین اکبری بر نظم و انضباط کاری، نظارت مسئولانه بر عملکرد کادر قضایی واداری، اتقان آرا و برقراری صلح و سازش در پرونده ها تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، رییس کل دادگستری مازندران در این جلسه بر اهمیت نظارت بر زیر مجموعه ها و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: روسا و دادستان ها باید ضمن خود کنترلی بر مجموعه خود اعم از کادر قضایی و اداری، مشاغل پیرامونی و ضابطان نظارت مسئولانه داشته باشند.

 

عالی ترین مقام قضایی استان متناسب سازی چارت تشکیلاتی با وضعیت موجود بویژه در محاکم را از ضروریات برشمرد و اظهارداشت: برای دادرسی با کیفیت و عادلانه باید چارت سازمانی با وضعیت موجود متناسب باشد وعدم تناسب مشکلات زیادی را بوجود می آورد.

رییس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون حدنگار را مورد توجه قرار داد وگفت: رهبر معظم انقلاب همواره براین موضوع تاکید دارند وباید از برنامه های اساسی و همیشگی شورای حفظ حقوق بیت المال باشد واز ظرفیت موجود درشهرستان ها بخصوص در سند دار کردن اراضی کشاورزی استفاده شود.

این مقام عالی قضایی افزود: قانون حدنگار در ۹۹درصد اراضی ملی استان اجرا شده است اما در اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی نداریم وباید در این زمینه اقدامات مهم وموثر صورت گیردتا شاهد پیشرفت درمیزان حدنگاری اراضی زراعی استان باشیم.

وی همچنین بر اجرای به موقع احکام قضایی تاکید کرد وگفت:اگر احکام به موقع ودرست اجرا نشوند مردم طعم شیرین عدالت را نمی چشند براین اساس باید بر نحوه اجرای احکام نظارت درست واصولی صورت گیرد.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین به تعیین تکلیف اراضی وابنیه فاقد سند،حضور مسئولانه وموثر درکمیسیون ها ،تعییین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی ،مسن ومعوق اشاره کرد وگفت:باید ازهمه فرصت ها برای خدمت عالمانه وصادقانه به مردم استفاده وقاطعانه ،عادلانه وبا سرعت درحوزه های مختلف اقدام کنیم.

وی اقدامات پیشگیرانه رابسیارمهم توصیف کرد واظهارداشت:این حجم ازپرونده ها بویزه در دادگاههای تجدید نظرزیبنده نظام اسلامی نیست باید با اقدامات موثر وکاربردی ونتیجه محور، تعداد پرونده ها،آمارجرم وجنایت، اختلافات، نزاع ها وآسیب ها کم شود ودراین مسیرباید از مشارکت مردم دربرقراری صلح وسازش استفاده کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با مشارکت های مردمی شاهد کاهش نزاع ها ، اختلافات ، مفاسد وبه تبع آن کاهش تشکیل پرونده های متعدد قضایی باشیم.

شایان ذکر است درابتدای جلسه گزارشی ازعملکرد حوزه های قضائی درسال گذشته ارائه شد سپس روسا ودادستان ها به بیان مسائل ودیدگاههای خود درخصوص عملکرد سال ۱۴۰۱پرداختند همچنین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ تبیین و مقرر شد روسا و دادستان ها نقطه نظرات خودر درمورد برنامه های سال جدید را مطرح کنند.

 

 

📡 مرکز راهبردی دیدبان انقلاب اسلامی
📚 اندیشکده حکمرانی هنر و رسانه
🚧گروه جهادی مردّا

 

 


Marada news, Movies and views Ⓜ

🔘

 

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:🔰