رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران؛

سه شرکت ورشکسته مازندران مورد بازدید مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه

مردّا MARADA / مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه با همراهی معاون قضایی رئیس کل دادگستری ورئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان از سه شرکت پیشرانه ، شرکت خزر شیر کامیاب و شرکت سپید برگ شمال در استان مازندران بازدید کرد.

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، دکتر نوابی مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن حضور در شرکت ورشکسته پیشرانه در شهرستان ساری ونیز شرکت ورشکسته خزر شیر کامیاب و شرکت سپید برگ شمال درشهرستان سوادکوه شمالی ازنزدیک در جریان وضعیت این شرکت ها، فعالیت و نیز امکانات و تجهیزات این شرکت ها قرار گرفت و اظهارداشت: حفظ وضعیت اشتغال و تولید در چنین شرکت هایی به مراتب به سرمایه گذاری کمتری نسبت به راه اندازی واحد صنعتی و تولیدی جدید نیاز دارد واداره تصفیه امور ورشکستگی تلاش خواهد کرد که شرکت ها به فعالیت خود ادامه دهند وضمن نگهداری ازاعیانی وتجهیزات شرکت های غیرفعال،نسبت به احیاء شرکت های قابل احیا اقدام و این شرکت ها به چرخه تولید برگردند.

 

درادامه دکتر فلاح معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران پس ازبازدید ازاین شرکت ها بر رویکرد دادگستری استان و اداره تصفیه امور ورشکستگی بر تسریع در تعیین تکلیف شرکت های تولیدی ورشکسته همراه با دقت ومطابق مقررات قانونی تاکید کرد وبیان داشت:اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران،تلاش می کند در جهت رشد تولید وایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران ، شرکت های تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص درجهت تولید واگذار نماید واز سوی دیگر درمدت تصفیه امر ورشکستگی نیز درجهت احیای مجدد شرکت های تولیدی اقدام می نماید.

 

وی افزود: درحال حاضر ۳۲ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران در حال فعالیت می باشند.

 

 

🔻 گالری عکس 🔻 

 

 

 

📡 مرکز راهبردی دیدبان انقلاب اسلامی
📚 اندیشکده حکمرانی هنر و رسانه
🚧گروه جهادی مردّا

 

 


Marada news, Movies and views Ⓜ

🔘

 

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:🔰