بهزیستی شهرستان میاندورود / دهیاری روستای تجل لته سفلی

اجرای طرح جهادی شهدای بهزیستی میاندورود در تجن لته سفلی

گزارش سومین حضور گروه جهادی شهدای بهزیستی شهرستان میاندورود در روستای تجن لته سفلی از بخش گهرباران این شهرستان

به گزارش مردّا به نقل از خبرنگار مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب از میاندورود، طرح جهادی شهدای بهزیستی مازندران (اداره بهزیستی شهرستان میاندورود) در روستاهای پایین دست و کم برخوردار استان در راستای خدمات رسانی برابر و اجرایی سازی عدالت اجتماعی، سهولت دسترسی جامعه هدف در مناطق پایین دست و ارتقا آگاهی و دانش ساکنین مناطق در روستای های بخش گهرباران، شهرستان میاندورود برگزار شد.

 

این طرح که روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ در مسجد جامع روستای تجن لته سفلی برگزار شد، با حضور کارشناس توانبخشی (فیزیوتراپ)، مسئول پیشگیری، مسئول امور اجتماعی، کارشناسان اورژانس اجتماعی، کارشناس کشاورزی، مسئول و کارشناسان مرکز مثبت زندگی گهرباران اجرایی گردید.

 

گفتنی است؛ این طرح با محوریت ارائه خدمات مشاوره سلامت روان، مشاوره ژنتیک، غربالگری بینایی سنجی، پذیرش و هماهنگی، خدمات توانمندسازی (اشتغال و مسکن)، خدمات توانپزشکی، کمیسیون پزشکی، اورژانس اجتماعی جهت آگاه سازی و اطلاع رسانی، پیشگیری، درمان اعتیاد و … در قالب اردوی جهادی یک روزه برگزار گردیده است.