اداره بهزیستی شهرستان میاندورود؛

طرح جهادی شهدای بهزیستی مازندران در روستای محمد آباد میاندورود

خدمت رسانی گروه جهادی شهدای بهزیستی شهرستان میاندورود در روستای محمدآباد بخش گهرباران

به گزارش “مردّا” از میاندورود؛ در امتداد خدمت رسانی های حوزه های تخصصی در قالب “طرح جهادی شهدای بهزیستی مازندران” اداره بهزیستی شهرستان میاندورود در روستاهای پایین دست و کم برخوردار استان در راستای خدمات رسانی برابر و اجرایی سازی عدالت اجتماعی، سهولت دسترسی و ارتقا آگاهی و دانش ساکنین آن، این بار در روستای محمدآباد بخش گهرباران شهرستان میاندورود برنامه ای را اجرایی و برگزار گردید.

این طرح روز پنج شنبه با حضور خانم انیشه، ریاست بهزیستی شهرستان و مهندس باطبی، شهردار شهر طبقده و کارشناس توانبخشی (فیزیوتراپ)، مسئول پیشگیری، اجتماعی، کارشناسان اورژانس اجتماعی، کارشناس کشاورزی، مسئول و کارشناسان مرکز مثبت زندگی در این روستا اجرایی گردید.

 

گفتنی است؛ این طرح با محوریت ارائه خدمات مشاوره سلامت روان، مشاوره ژنتیک، غربالگری بینایی سنجی، پذیرش و هماهنگی، خدمات توانمندسازی (اشتغال و مسکن)، خدمات توانپزشکی، کمیسیون پزشکی، اورژانس اجتماعی جهت آگاهسازی و اطلاع رسانی، پیشگیری، درمان اعتیاد و … برگزار گردیده است.


🔰

⬇️ گالری تصاویر ⬇️
🔰

خدمت رسانی گروه جهادی شهدای بهزیستی شهرستان میاندورود در روستای محمدآباد بخش گهرباران / تصاویر