آهنگ ایلیا مشرفی به نام آرتین؛

برای آرتین مینویسم امشب با صدای ایلیا مشرقی / من افتخار دارم، منم انتقاد دارم

"مردّا" ؛ متن شعر کامل ترانه برای آرتین مینویسم امشب با صدای ایلیا مشرقی به همراه آهنگ و پوستر

🔘

متن ترانه آرتین از ایلیا مشرقی : 

🔘

برای آرتین مینویسم امشب

برای زخمای رسیده برلب

برای دردی که نوشته با عشق به عشق ایران برای میهن

برای زیر تیر رقصیدن

برای موندن و نترسیدن

برای مادری که آرزوهاش همون استوخونهای پوسیدن

برای سرفه های آلوده به زخم ترکش های فرسوده

برای شاهچراغ میشه نوشت

هزار هشتک ممنوعه

🔘

برای نخبه های ایرانی

برای شهیدای افغانی

برای آرش کمانگیرو به عشق قاسم سلیمانی

برای مرد میهن آبادی

برای زن زندگی آزادی

برای همدلی و اتحاد خانواده

برای حفظ خاک اجدادی

منم به این اقتصاد اعتراض دارم ولی به این مدل اعتراضم انتقاد دارم

منم به آزادی بیان اعتقاد دارم ولی بین حق و باطل انتخاب دارم

🔘

 

Ⓜ️ MARADA NEWS

✍️ گروه جهادی مطالبه گری
🇮🇷 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب