به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام

شعر آئینی حسین بن علی حق را فدایی است

شعر آئینی حسین بن علی حق را فدایی است با گویش محلی مازندرانی و با صدای شاعر سید حمزه کاظمی سنگدهی به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت، تقدیم به دوستداران و مریدان اهل بیت علیهم السلام

فایل صوتی : 

 

به نومِ شهریارِ ملکِ هستی

خدایی که بِساته، دل دَوِستی

همون عاشق که عاشق ره پناهه

دل عاشق، ونه عشقِ گِواهه

بِخواسته خاکِ سینه، دِل دَووشه

میونِ سبزه، سرخِ گلِ دَووشه

اَمِسته آیه آیه نور باته

حدیث مستی و انگور باته

بِخواسته تا شِرابِ مست بوشیم

بخواسته عشقِ جا، پابَست بوشیم

بآاوته عشق و خواهونی قصه

کِتا خواسته پریشونی قصه

بِخواسته تا مُحمِد سبز بوشه

لباس عشق احمد سبز بوشه

بخواسته تا علی ره یار بوشیم

وِنه بازو ره کَکّی مار بوشیم

کنار چشمه ی کوثر هِنیشیم

وه دلبر بوشه و دلدار بوشیم

فقیر سفره گرم نون بیاریم

گدای روزه ره افطار بوشیم

علی ره حق بیارده تا بَوینیم

نَکانه حق ره در انکار بوشیم

شِراب لَم یَزِل هاده علی جان

که مست عشق هشت و چار بوشیم

مه سر از عشق ته سامون ندارنه

بجز تِه درد من درمون ندارنه

اگر نوم ته مه سفره دَنی بو

تِسا هسته مه سفره نون ندارنه

بَهیته عاشقون دل دِباره

که شهر اَتّا امیری خون ندارنه

کِمین کَس هَسته که بیکس ره یاره؟

دل بیکس به وه امیّدواره

لب تِشنا ره تونده نَم بَووشه

نفس بوس ره بِتونده دَم بووشه

کِمین کَس هسته که اِشنانه وَنگه

وِنه نوم وا دنه، هر دل، که تنگه؟

اِلا مردم مِه کار و کَس حسینه ع

اَمِه فردای دلواپس حسینه ع

حسین اون شهریار سبزپوشه

از عشقش عالم و آدم به جوشه

شراب عشق حق ره هسته؛ ساقی

جهون مست از وه هستا مسته ساقی

چِنون مستی که مرگ آبرو ره

بَوِرده اونچِنون که کیله او ره

چِنون مستی که هر وَر ره اِشائه

جهون لینگ، تا سر ره اشائه

گِتِه این جان مه جان آشنائه

حسین ابن علی حق ره فدائه

زمین و آسمون ره حق بَدییه

خداوند دهون ره حق بدییه

خله بااوته و بشناسته اما

سِکوت بی زبون ره حق بَدییه

نداشته دشمنی با هیچ دیّار

دوای دشمنون ره حق بدییه

مه جان گوته فدای هر چه هسته

که بنیون جهون ره حق دوسته

شه قاتل ره دعای خیر کرده

گِتِه ایکاش از ناحق دَگِرده

ته چه درد و چه درمونی حسین جان؟

نمایونی و پنهونی حسین جان

گرون هسته ته جان، پیش ملائک

چتی این مِلک، ارزونی حسین جان

بسوته دل مره تا این ره دونم

که ته این عشقه خواهونی حسین جان

مه دل کوتر بهیا پر بهیته

کلید قفل زندونی حسین جان

 

شاعر آئینی :

» سید حمزه کاظمی سنگدهی


🔻
مردّا نیوز
رسانه رسالت محور
روشنگری و مطالبه گری
🔰
مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب