داده نمایی حکومت نظامی فدراسیون روسیه

نقشه اعلام آمادگی حکومت نظامی از سوی روسیه

طبق فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین، حکومت نظامی در 4 منطقه جدید روسیه - جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک و مناطق خرسون و ژاپروژیا - از ساعت 00: 00 در 20 اکتبر اعمال می شود.

در ۸ منطقه هم مرز با اوکراین این سطح هشدار متوسط اعلام شده است: در قلمرو نواحی مناطق مرکزی و جنوبی فدرال، حالت هشدار زیاد اعلام شده است، به استثنای ۸ منطقه که سطح هشدار کمتری از بقیه دارند.سطح آمادگی اولیه – در سرتاسر قلمرو فدراسیون روسیه عمل خواهد کرد و تحت تأثیر سایر رژیم های خاص قرار نمی گیرد.