عکس‌نوشت

امید آینده

هر کس که این نسل را که امید آینده است بخواهد به بى‌‌تفاوتى بکشاند، به بى‌‌اعتنائى بکشاند نسبت به انقلاب، یا به فساد اخلاق بکشاند؛ بدانید دشمن بسیار خطرناکى است که خود شما باید در مقابلش بِایستید. ۱۳۶۵/۵/۳۰ - رهبر انقلاب