دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج) با شعار «ایران یکپارچه» رونمایی شد.

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم

فریاد همه ایرانیان خدا پرست و دلاور و آزاده، در پاسخ به هجمه دشمن در طول تاریخ همواره همین بوده ...

دیوارنگاره “ایران یکپارچه” :


نماهنگ :

❤️
☫ گروه جهادی مردّا

🔹مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب