عکس نگاشت؛

یادمان هفت تپه، جلوه گاه زیبایی از عشق و ایثار / ۱

رسانه مردّا Marada / مجموعه عکس نگاشت "یادمان هفت تپه، جلوه گاه زیبایی از عشق و ایثار"

رسانه مردّا Marada همزمان با راهیان نور در اسفند ماه ۱۴۰۱ – مجموعه عکس نگاشت با عنوان “یادمان هفت تپه، جلوه گاه زیبایی از عشق و ایثار” را منتشر می نماید.

 

یادمان هفت تپه، جلوه گاه زیبایی از عشق و ایثار / عکس نگاشت ۱

Marada news, Movies and views

▪️کاری از حمیدرضا احمدی اتوئی


🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب