خبرنامه تصویری

ساری پایتخت گردشگری اکو ۲۰۲۲

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران، خبرنامه تصویری ساری پایتخت گردشگری اکو 2022 را منتشر نمود.

⇓ مشاهده بولتن ⇓ 

⇐ خبرنامه تصویری در قالب فایل PDF :
برای دریافت کلیک کنید ⇓

Boltan page Sari ECO 2022