طرح ادغام اتحادیه ها

نشست نقد و بررسی طرح ادغام اتحادیه های صنفی ، با محوریت رسته های صنفی اتحادیه های مصنوعات هنری، محصولات فرهنگی ، تایپ، فتوکپی و عکاسان و فیلمبرداران با یکدیگر از زبان ذبیح الله زارع ، رئیس اتحادیه عکاسان ساری پخش از آپارات   پخش از نماشا   پخش از اینستاگرام

نشست نقد و بررسی طرح ادغام اتحادیه های صنفی ، با محوریت رسته های صنفی اتحادیه های مصنوعات هنری، محصولات فرهنگی ، تایپ، فتوکپی و عکاسان و فیلمبرداران با یکدیگر از زبان ذبیح الله زارع ، رئیس اتحادیه عکاسان ساری

پخش از آپارات

 

پخش از نماشا

 

پخش از اینستاگرام