بهشهر / عباس آباد

همایش روابط عمومی‌ های مازندران

همایش روابط عمومی‌ های مازندران، خرداد ماه 1401 با حضور استاندار در عباس آباد بهشهر برگزار گردید.

گزارش تصویری مردّا :برای درج نظر روی تصویر زیر کلیک نمایید