داده نمایی

ارتش کشورهای عضو بریکس

رسانه MARADA / اطلاعات مربوط به تعداد نظامیان کشورهای عضو بریکس را ارائه می نماید.

 

بیشتر بخوانید :  

 

کشوهای آفریقایی حامی مداخله نظامی در نیجر + داده نمایی

 

MARADA

NEWS AGENCY

Demanding & create hope is our identity

🔻

  •  مرکز راهبردی رسانه ای دیدبان انقلاب اسلامی

» گروه جهادی امید آفرینی و مطالبه گری

» اندیشکده حکمرانی هنر و رسانه مردّا