جبهه نیروهای انقلاب در مازندران؛

چرا فدای جمهوری اسلامی شویم

رسانه MARADA سخنان الهام بخش سردار نبوی، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، که ۱۷ آبان ۱۴۰۲ در جمع اعضای شورای وحدت استان مازندران بیان داشت را منتشر می نماید.

دکمه پخش ویدئو را بفشارید :

 

چرا فدای جمهوری اسلامی شویم / ویدئو

شورای وحدت مازندران مهیای خیز انتخاباتی شد

 

دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

اندیشکده تحریک فکر

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥

🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است

🔻

MARADA NEWS AGENCY