سازمان بسیج دانشجویی سپاه کربلا؛

تشریح مأموریت های بسیج دانشجویی مازندران در تابستان ۱۴۰۲

مجموعه گزارش ویدئویی رسانه MARADA از نشست خبری اعلام مأموریت ها و برنامه های تابستانی سازمان بسیج دانشجویی مازندران

به گزارش “مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب” از مرکز مازندران؛ سازمان بسیج دانشجویی سپاه کربلا با محوریت اعلام برنامه و مأموریت های در دستورکار این سازمان در فصل تابستان، روز ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ در سالن جلسات این سازمان در سپاه کربلا نشستی خبری را در حضور جمعی از اصحاب رسانه مرکز مازندران برگزار نمود.

در این نشست امیر سادات کرمی، مسئول سازمان، جواد بی نیاز، مدیر فرهنگ سازی سازمان، محمد جواد عبدی، مدیر عملیات های جهادی و علیرضا باقری، مدیر اردویی سازمان، برنامه ها و کارویژه های تابستانه واحد مدیریتی خود را تشریح کردند.

ویدئو مشروح سخنان سادات کرمی مسئول سازمان بسیج دانشجویی مازندران :

 

ویدئو مشروح سخنان بی نیاز مدیر فرهنگ سازی سازمان بسیج دانشجویی مازندران :

ویدئو مشروح سخنان باقری مدیر اردویی سازمان بسیج دانشجویی مازندران :

 

گالری تصاویر نشست خبری:

 

نشست خبری بسیج دانشجویی مازندران / اعلام برنامه تابستانه ۴۰۲

 

 

تشریح مأموریت های بسیج دانشجویی مازندران در فصل تابستان ۱۴۰۲

 

 

مأموریت فرهنگ سازی بسیج دانشجویی مازندران در تابستان ۱۴۰۲ / ویدئو

 

 

مأموریت اردویی بسیج دانشجویی مازندران در تابستان ۱۴۰۲ / ویدئو

MARADA

NEWS AGENCY

Demanding & create hope is our identity

🔻

» گروه جهادی امید آفرینی و مطالبه گری

» اندیشکده راهبردی هنر و رسانه مردّا