کشاورزی مازندران

مجمع سالانه صندوق حمایت از توسعه کشاورزان مازندران

نخستین مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران در سال 1401 بصورت فوق العاده با حضور سهامداران در سالن اجتماعات این صندوق واقع در ساری برگزار شد.