رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران :

زمین مقوله مهم در حوزه تولید است

اگر دقت و توجه کافی در مقوله زمین نداشته باشیم و همچنین موارد قانونی را در این مبحث رعایت نکنیم، دچار مشکل عدیده در امر تولید می شویم.

به گزارش مردا به نقل از خبرنگار مرکز رسانه ای دیده بان انقلاب؛ حسن عنایتی کلیجی در کارگاه آموزشی اجرایی رفع تداخلات اراضی اظهار کرد : زمین مقوله مهم در حوزه تولید و بستر تولید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت : مازندران بخش عمده غذای کشور را تامین می کند و از نوک قله تا کف دریا جزو وظیفه مندی حوزه کشاورزی مازندران است و این استان از ظرفیت بالقوه ای برخوردار است و انتظار می رود بستر به گونه ای مدیریت شود تا بهره وری و تولید را افزایش داده و شرایط را به گونه ای مدیریت کنیم که غذا به عنوان تهدید در کشور ما نباشد.

وی با عنوان اینکه در دنیا غذا جیره بندی است اما کشور ما به ویژه مازندران مازاد تولید دارد افزود : در شرایطی به سر می بریم که تلاش فعالان بخش کشاورزی برای پایداری تولید است و نیاز است انسجام کافی در انجام وظایف در استان وجود داشته باشد.

عنایتی ادامه داد : اگر در حوزه زمین و بستر تولید غفلت کنیم آسیب می بینیم چراکه در حوزه تولید روز به روز نیازمندی بیشتری داریم و در این راستا محدودیت هایی هم وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان گفت : اگر دقت و توجه کافی در بحث زمین نداشته باشیم و همچنین موارد قانونی را رعایت نکنیم دچار مشکل می شویم.