استاندار مازندران

زهکشی اراضی مازندران یک موضوع امنیت ملی است

استاندار مازندران : به زهکشی اراضی کشاورزی مازندران باید به عنوان یک موضوع امنیت ملی پرداخته شود.

به گزارش مردا به نقل از خبرنگار مرکز رسانه ای دیده بان انقلاب سید محمود حسینی پور اظهار کرد : در سند آمایش کشوری به شدت دچار بی برنامگی هستیم و کل کشور از این موضوع رنج می برد.

استاندار مازندران افزود : اگر نیاز های اساسی کشور درباره آب مورد توجه تصمیم سازان قرار گیرد نباید چنین شرایطی را در استان داشته باشیم.

مقام عالی دولت در استان مازندران ادامه داد : امروزه دنیا در موضوع منابع آب در نقطه بحرانی قرار دارد و کشور هایی که در نقطه بحرانی قرار دارند برنامه های جدی دارند اما در کشور ما چنین وضعیتی وجود ندارد.

حسینی پور گفت : بر اساس آمار های وزارت جهاد کشاورزی ، مازندران مقام اول تولیدات کشاورزی کشور را دارد.

استاندار مازندران با عنوان اینکه ناعادلانه به موضوع آب مازندران نگاه شد و وعده هایی که در سد لار داده شد به سر انجام نرسید و سبب متضرر شدن کشاورزان شد ، ادامه داد : آب مهمترین نیاز کشاورزان است و نباید دل نگرانی در این موضوع وجود داشته باشد.

حسینی پور خاطرنشان کرد : امروزه امنیت غذایی جزو مولفه های امنیت ملی است و کسی نمی تواند منکر این موضوع شود.

مقام عالی دولت در استان مازندران با اشاره به اینکه در انتقال آب بین حوزه ای باید به نظرات کارشناسی جامه عمل پوشانده شود ، اظهار کرد : به زهکشی اراضی کشاورزی مازندران باید به عنوان یک موضوع امنیت ملی دیده شود.

وی بیان کرد : مردم و کشاورزان مازندران با علاقمندی در مزارع کار می‌کنند تا بتوانند کشور را به مرز خود کفایی برسانند و ضرورت دارد سیاست گذاری در مسیر اصلی قرار گیرد و اگر اینگونه باشد می توان بر روی مازندران برای صادرات محصولات کشاورزی حساب ویژه باز کرد.