محرومیت زدایی از مازندران

مناطق محروم در دستور کار قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا

قرارگاه داستان فعالیت های لازم الاجرا در مناطق محروم را خود تعریف و برنامه ریزی می کند و در این امر آتش به اختیار است اما سیاست راهبردی قرارگاه این استکه در عین تفاهم با دستگاه های دولتی و برقراری تعاملات درون و برون سازمانی ، ضمانت اجرایی حداکثری ایجاد نماید.

مردّا / اختصاصی / ؛ از قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا مازندران، مسئول این قرارگاه در گفت ‌و گو با خبرنگار اعزامی مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب : قرارگاه در زمینه محرومیت زدایی متمرکز است و محرومیت‌زدایی در روستاهای محروم، مهم‌ترین رسالت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در استان مازندران است و اظهار کرد: در همین راستا طرح‌ های مختلفی در قالب آموزش های توانمند سازی ، طرح های اشتغال زایی و بهبود معیشت، همچنین انواع پروژه های عمرانی و زیرساختی در مناطق محروم دور دست و کمتر توسعه یافته در دستورکار قرارگاه است که در دست قدام می باشند.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ ها حاصل همکاری مشترک این قرارگاه و دستگاهای ذیربط، خیرین و مردم است، تصریح کرد: این قرارگاه به دنبال آن است تا آرزوهای مردم مناطق محروم را برآورده کند و این چیزی نیست جر اجرایی کردن بخشی از منویات مقام معظم رهبری که همواره برای رسیدگی به وضعیت مردم در همه سطوح ، بالاخص رفع محدودیت ها و موانع در محرومیت زدایی مناطق محروم دغدغه دارند و به مسئولین امر طی سالیان متمادی توصیه های زیادی داشته اند.

سلیمانی فر با بیان اینکه از جمله اهداف و برنامه های قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا، رفع مشکلات مهمی از جمله پروژه های زیرساختی و احداث مساجد در نقاط دور دست، رسیدگی به خانه و سرپناه محرومین، احدث راه، آب بند، کانال کشاورزی و … و شناسایی محدودیت ها و جذب استعدادها و تشویق و هدایت ظرفیت های شناسایی شده به سمت فعالیت های عمرانی و اقتصادی با هدف الگوسازی و هدایت مردم به کارهای مشارکتی است، خاطرنشان کرد: قرارگاه داستان فعالیت های لازم الاجرا در مناطق محروم را خود تعریف و برنامه ریزی می کند و در این امر آتش به اختیار است اما سیاست راهبردی قرارگاه این استکه در عین تفاهم با دستگاه های دولتی و برقراری تعاملات درون و برون سازمانی ، ضمانت اجرایی حداکثری ایجاد نماید و همچنین این قرارگاه از ظرفیت خیرین و نهادهای مردمی نیز برای محرومیت‌زدایی در سطح روستاها استفاده می کند، چراکه مهم ‌ترین ویژگی قرارگاه در مردمی بودن و همراه بودن با مردم است و همچنین در اجرای برنامه ها همکاری تنگاتنگی با گروه های جهادی وجود دارد.

 

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه مازندران افزود : قرارگاه پیشرفت و آبادانی تفاوت معنی داری با گروه های جهادی دارد چرا که یکی از وظایف اصلی ما تحقیق و پژوهش و تهیه گزارشات مردمی از وضعیت موجود برای حل مسائل است که برای نیازسنجی و اولویت بندی، تعریف وظیفه می نماییم و بر اساس کمبودها و محرومیت های احصاء شده و برنامه های تدوین شده امور اجرایی را به شکلی مستمر تا حصول نتیجه آبادانی و خود اتکایی منطقه ای در حفظ و ارتقاء پیشرفت حاصله پیش می بریم و قرارگاه همواره به شکل  فرآیندی و ریشه ای کار می کند و سلسله فعالیت هایش را با پایش مستمر و ریشه یابی و کارشناسی شده پیش می برد و هدف هم این است که ضمن دستیابی به دستاوردهای ملموس کوتاه مدت و رفع مشکلات جاری بصورت مقطعی، همچنین ظرفیت خوداتکایی و پیگیری هدفگذاری های بعدی برای پیشرفت و آبادانی زیرساختی متناسب با نیاز اهالی محقق شود.

 

در بخشی از این گفتگو؛ واحدی؛ مسئول معاونت فرهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا، با اشاره به اهمیت شناساندن قرارگاه به مردم ، خیرین و مسئولین، در خصوص اهمیت کار رسانه ای و نمایاندن کمبودهای مناطق محروم، در قالب گزارشات مردمی افزود: در کنار اهداف محرومیت زدایی یکی دیگر از انگیزه های ما در قرارگاه ، مقابله با آماج حملات رسانه های معاند است که می توانیم با معرفی فعالیت های این قرارگاه در جهت خنثی سازی بسیاری از اهداف معاندین اقدام نماییم فلذا از رسانه ها دعوت می نماییم در کنار قرارگاه در مناطق محروم حضور یابند و در همراه با کارشناسان ما ، زیر ساخت ها را رصد کنند ، نیازهای اولیه مانند آب کشاورزی، آب آشایدنی، وضعیت درمانگاهی و امداد و وضعیت آموزش و تربیت و کشف و پرورش استعدادها، وضعیت دسترسی به امکانات و خدمات و همچنین شرایط تولید و بهبود اشتغال را ارزیابی و در آگاهی بخش و مطالبه گری کمک حال مردم مناطق محروم باشند چراکه لازم است مسئولین از عقب ماندگی هایی که در این مناطق وجود دارد از طریق ابزار رسانه مطلع شوند و این برای گره گشایی از مشکلات مناطق محروم امید آفرین خواهد بود.


برای درج نظر روی تصویر زیر کلیک نمایید