گزارش تصویری جلسه درون سازمانی

نشست تخصصی تحلیل و نقد فیلم ناچار

با حضور اعضای تولید کننده و نقش آفرین در فیلم مستند ناچار صورت گرفت

اعضای تیم تولید فیلم مستند “ناچار”
به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف تولید این فیلم و با هدف توانمند سازی این هسته از مرکز رسانه ای دیده بان انقلاب در تولید محتوا گرد هم آمدند و مستند ترکیبی : دوربین مخفی و گزارشی ناچار به گدایی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و در ادامه ، پیشنهاد یکی از اعضاء را در خصوص انتخاب ، تثبیت یا رد نام اختصاصی گروه که ذیل مرکز مردّا شکل گرفته است را با هدف جلب مخاطب حداکثری از طیف های گسترده تر جامعه به رأی گذاشتند.

در پایان این نشست، تعدادی از اعضاء که در ایام آغازین بحران کرونا در قالب این گروه جهادی و تحت مأموریت محوله از سوی ستاد مقابله با کرونا ویروس استانداری و جهاد دانشگاهی مازندران به نقش آفرینی پرداخته بودند با اعطای لوح تقدیر مورد تجلیل و قدرشناسی قرار گرفتند.