سواد رسانه ای

القائات رسانه های غربی در موضوع روابط ایران و روسیه

تحلیل دو تصویر مربوط به دیدار وزیر نفت و سفیر روسیه از نگاه رسانه های معاند ...

 


👉 عکس سمت راست :

ایران مستعمره روسیه است.

 

👈 عکس سمت چپ:

روسیه مستعمره ایران است.

 

👌 نتیجه : فریب بازی رسانه‌ای غربگرا رو نخورید.

 

✍️ پ.ن:

تصاویر مربوط به دیدار وزیر نفت و سفیر روسیه در ایران است.


 

منبع تصاویر:

ایرنا : مرضیه سلیمانی
مشرق : حسن حسینی