رهبر معظم انقلاب در باب مطالبه گری

با دشمن مغرض، مخرج مشترک پیدا نکنید

مطالبه‌ گری شما به‌گونه‌ ای باشد که هم در بیان صورتِ مسائل و هم در مقام ارائه راه‌ حل‌ها، با دشمن مغرض، مخرج مشترک پیدا نکنید.
۶ /اردیبهشت/ ۱۴۰۱