تاریخچه روز جهانی عکاسی

روز جهانی عکاسی و اقبال عمومی به تبریک گویی در ایران

اقبال عمومی به این برخی مناسبت های غیر رسمی را باید ذیل آثار مخرب ضد فرهنگی بیگانه مورد مطالعه قرار داد که سرعت آن در سالهای اخیر تحت تأثیر فضای مجازی بیشتر شده است.

به گزارش مردّا به نقل از مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب در مصاحبه ای که از ابراهیم زنگنه مسئول این مرکز هنری رسانه ای صورت گرفت وی در پاسخ به این سؤال که اعتبار روز جهانی عکاس از کجا آمده است اظهار داشت : برای اینکه بدانیم روز جهانی عکاسی چه پیشینه ای دارد باید ابتدا در مورد شخصی به نام  Korske Ara بدانیم.

او کسی است که با انگیزه بالا بردن تعداد بازدید سایتش و به قولی برای ایجاد تعامل و توجه بیشتر میان مردم جهان با عکاسان » برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰  روز ۱۹ آگوست را به عنوان روز جهانی عکاسی به عکاسان جهان تبریک گفت. بعدها در ایران برای اولین بار در روز ۲۸ مرداد ۱۳۸۹ کاوه بغدادچی سر دبیر وقت یک سایت عکاسی این روز را به عکاسان ایران تبریک گفت و این چنین شد که کم کم در ایران و دنیا همه به همین بهانه در چنین روزی به عکاسان تبریک می گویند.

زنگنه در ادامه افزود: نکته قابل تأمل اینجا استکه هیچ یک از نهادها و جریان ‌های اصلی، تأثیرگذار و آکادمیک عکاسی در ایران و جهان چنین روزی را به رسمیت نشناخته‌ اند و مهم اینکه بیش از تمام مردم جهان این روز بیشتر در ایران اهمیت یافته که شاید با توجه به اینکه در جامعه ایران چند سالی است که شاهد اقبال عمومی پرشور و حرارتی نسبت به برگزاری مناسبت هایی همچون ولنتاین و کریسمس و هالووین هستیم،

 

مسئول گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر مردّا گفت : موج ضد فرهنگی در قالب بازی های مناسبتی و رواج مناسبت های اجتماعی فرهنگ بیگانه در تقابل با مناسبت های رسمی ملی و فرهنگی وجود دارد که نمی توان آنرا نادیده گرفت، لذا این موج که از دردهای اجتماعی بخشی از جامعه ایران امروز نشأت می گیرد موجب تقویم نگاری های خود ساخته ای در میان صنوف و طبقات و اقشار اجتماعی گوناگون شده است که روز جهانی عکاسی را هم نمی توان از آن مستثنی دانست و شاید بتواتن اقبال به این مناسبت را هم در همان تعاریف دسته بندی و مورد مطالعه قرار داد که البته همگی خود از فضای شیشه ای اجتماعی تحت تأثیر فضای مجازی هستند.

 

ابراهیم اکبرزاده زنگنه ادامه داد:  هر چند روزهای مناسب ملی ویژه ای را می توان برای توجه به عکاس و عکاسی در ایران بر شمرد، لیکن به هر تقدیر بهانه های مثبت تعاملی که با آرزوی سعادت برای هم می خواهیم را نمی توان ندیده گرفت و همین جا به همه مخاطبان گرانقدر فعال در عرصه عکاسی تبریک عرض نموده و برایتشان در زندگی حرفه ای آرزوی توفیقات روز افزون دارم.