انتخابات از نگاه رئیس صنف سنگ تراش شهرستان ساری

مشارکت حداکثری در انتخابات امنیت زا است

رسانه MARADA.IR در مصاحبه ای با علی اصغر محمودی صاحبی ، رییس اتحادیه صنف سنگ بر و سنگ تراش شهرستان ساری ، ارزیابی ایشان درباره اهمیت مشارکت حداکثری در مرحله دوم چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را منتشر می نماید.

مشاهده ویدئو :

 

 

 

انتخابات از نگاه رئیس صنف سنگ تراش شهرستان ساری / ویدئو علی اصغر محمودی

 

 

انتخاب اصلح از نگاه نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساری

 

 

حفظ جمهوریت نظام یا انتخاب اصلح / در مواجهه با دوقطبی انتخاباتی چه کنیم؟

 

 

 

خروش ساروی ها در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

 

 

اولویت اول کشور مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری است