اخلاق در عکاسی از سوژه ها

عکاسی فقط عکاسی نیست / احترام به سوژه در عکاسی

چند جمله کوتاه اخلاق محور به عکاسان در تعهد نسبت به اثری که از خود باقی می گذارند

*عکاسی از سوژه ها*

 

🙏 احترام از همه چیز مهم‌تر است.

البته، احترام واقعی نه همراه با تعارفات ریاکارانه ….

فی الواقع این مهم نیست که از کی یا کجا عکاسی می‌ کنید،

بدانید که هر فردی با انگیزه‌ها، کشمکش‌ ها و امیدهای خود زندگی می ‌کند

پس این را بدانید که شما و دوربین‌تان می‌توانید بر سوژه ها تأثیر بگذارید.

هنگام گرفتن عکس، اطمینان حاصل کنید که از محیط فکری سوژه ها‌ی خود آگاهی دارید،

بنابراین قادر به تصمیم‌گیری آگاهانه متناسب خواهید بود.

خودتان را جای سوژه ‌تان قرار دهید.

با توجه به افکار و اعتقادات سوژه هایتان

چنانچه احساس کردید اگر خودتان جای آنها بودید

نمی‌خواستید در موقعیت آنها عکاسی شوید،

احتمالاً باید از این کار دست بکشید.

چراکه عکاسی فقط عکاسی نیست

عکاسی تأثیر بزرگی بر روی سوژه و متعاقب آن یک اثر فرهنگی اجتماعی به دنبال دارد.

 گروه جهادی هنری رسانه ای دیدبان انقلاب