رئیس اتحادیه عکاسان شهرستان ساری

میدان جنگ تصویب نرخنامه برای اتحادیه های صنفی

همانطور که اعضای اتحادیه دغدغه  امرار معاش و چشم امید به پیگیری حقوقشان متناسب با افزایش تورم و دیگر موضوعات مؤثر بر نرخ خدمات قابل ارائه به مراجعین را دارند، ما نیز در هیئت رئیسه اتحادیه تمام تلاشمان بر کم کردن دغدغه های معیشتی اعضاء می باشد اما مصوبه گرفتن نرخ کارشناسی شده اتحادیه از سوی مراجع ذیربط، چیزی از میدان جنگ کم ندارد.

به گزارش مردّا / اختصاصی / : به نقل از خبرنگار مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب؛ رئیس اتحادیه عکاسان شهرستان ساری در ارتباط با نرخ خدمات صنفی مصوب سال ۱۴۰۱ عنوان داشت: از همکاران و اعضای اتحادیه عکاسان انتظار داریم از اقدام پیش دستانه در اعلام و اعمال نرخ خدمات بپرهیزند و بدون اخذ اطلاعات صحیح و دقیق از مرجع اتحادیه، اقدام به نشر و بازنشر اطلاعات ناموثق در فضای مجازی ننمایند. 

ذبیح الله زارع در ادامه افزود: همانطور که اعضای اتحادیه صنفی عکاسان و فیلمبرداران، تایپ و فتوکپی داران دغدغه  امرار معاش دارند و چشم امید به پیگیری حقوقشان متناسب با افزایش تورم و دیگر موضوعات مؤثر بر نرخ خدمات قابل ارائه به شهروندان دارند، ما نیز در هیئت رئیسه اتحادیه تمام تلاشمان بر احقاق حقوق اعضاء در جهت تنظیم متناسب بازار این شغل و کم کردن دغدغه های معیشتی اعضاء می باشد اما کارشناسی نرخ و ارائه آن از سوی اتحادیه به مراجع ذیربط و مصوبه گرفتن از آن مراجع چیزی از میدان جنگ کم ندارد چراکه طرفین کارشناسی در کمیسیون مربوطه برحسب مسئولیت و دفاع از حق و حقوق طرف خود اعمال نظر می نمایند.

رئیس اتحادیه عکاسان مرکز مازندران ادامه داد: هیئت رئیسه اتحادیه در جریان تمام موارد لازم در خصوص آنالیز نرخ گذاری می باشد به عنوان نمونه در رسته فتو کپی مواردی از جمله: کاغذ ، پودر ، پودر سنگین ، درام ، هیتر ، ناخونک ، برد ، و برق و مالیات و اجاره و پرسنل و …  در برآوردها لحاظ می شود ولی با تمام محاسبات صورت گرفته در نهایت برای نرخگزاری نتیجه نظرات چهار عضو کمیسیون نرخ گذاری شهرستان، یعنی: ۱- اتحادیه مربوطه ۲- اتاق اصناف ۳- انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۴- کمیسیون نظارت بر قیمت ها تجمیع و مصوب می گردد.

زارع افزود: نرخ پیشنهادی اتحادیه به کمیسیون نظارت شهرستان، به عنوان مثال برای خدمات فتوکپی در ابعاد a4 تک رو ۳۰۰۰ و دورو ۴۰۰۰ تومان بود که بر مبنای کارشناسی صورت گرفته در اتحادیه تعیین و پیشنهاد گردیده بود و با توجه به افزایش قیمتها طی سال جاری در دو بازده زمانی نیم فصلی لازم شد که دوبار نرخنامه را کارشناسی و ارائه دهیم برای تصویب که متاسفانه نتیجه مورد انتظار حاصل نشد.

زارع افزود : با این وجود نرخ مصوب اتحادیه عکاسان ساری تا به این لحظه در سطح استان مازندران به عنوان بالاترین نرخ مصوب شده برای فعالان این رسته های شغلی می باشد.

مسئول ارشد اتحادیه عکاسان شهرستان ساری در پایان سخنانش گفت: نرخنامه ۱۴۰۱ در چهار برگ مصوب، تنظیم و آماده ارائه به اعضاء می باشد اما باید توجه داشت که نرخنامه های منتشر شده در فضای مجازی از اعتبار برخوردار نمی باشد و هر عضو صنفی متناسب با رسته فعالیت خود نرخنامه تفکیک شده را دریافت خواهد نمود و به همین منظور می بایست حضوراً به اتحادیه مراجعه و نسبت به دریافت نرخنامه ای که اختصاصاً برای صاحب واحد صنفی دارای پروانه کسب صادر و مهر و امضاء شده باشد اقدام نموده و نرخنامه دریافتی را در جای مناسبی در محل کسب که برای مراجعین قابل رؤیت باشد نصب نماید.