حسین زحمتکش روزنامه نگار اقتصادی

تجربه مازندران در تجارت با روسیه

هشدار به استاندار مازندران که در تجارت به روس ها اصلا اعتماد نکند!!

پیام حسین زحمتکش ، مطالبه گر اجتماعی و روزنامه نگار اقتصادی خطاب به آقای حسینی پور استاندار مازندران

 

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

 

استاندار مازندران؛ توجه کنید که در دوران استانداران روحانی در مازندران رفت و آمدهای تجاری متعدد روس ها به استان بیشتر به تمسخر گرفته شدیم!!

 

ربیع فلاح استاندار وقت مازندران، آستاراخان را دروازه ورود مازندران به بازار روسیه معرفی کرد و بوق رسانه ای حامیان رسانه ای دولت وقت در مازندران چنان از تفاهم نامه با آستاراخان مدینه فاضله ای ترسیم کرده بودند که تجار را تشنه عکس گرفتن با استاندار آستاراخان کرده بودند!!

 

آستاراخانی که یک بندرگاه معمولی بود و هیچ تمایلی در بین دلال های دریایی این بندر برای تجارت با تجار مازندرانی وجود نداشت، خودم با گوش های خودم شنیدم که آقای‌ مهاجر رئیس اتاق بازرگانی گفت: ارتباط با آستاراخان برای ما چیزی نداشت!!!!

 

از آستاراخان که نا امید شدند دست دوستی به سمت ولگا گراد دراز کردند!! آن هم در زمان‌ دوران استانداری محمد اسلامی که به نسبت استانداران دولت روحانی به نظر میرسید استاندار عاقلی باشد!!!

 

اما ولگا گرادی ها آمدند و ریختند و پاشیدند و یک سفر هم به مدیران مازندرانی پس دادند و تمام!!

 

روس ها در داغستان هم در تجارت با مازندرانی ها بی تمایل بودند و سرای تجاری که خانه صنعت و معدن برپا کرده بود هنوز کار گشا نیست!!!

 

جالب اینجاست که وسط این رفت و آمدها متوجه شدند که تعرفه گمرکی روسیه نسبت به کالاهای ایرانی چند برابر دیگر کشورها ، حتی بیشتر از کشور فسقلی جزایر فارو است!!

 

حتی خیلی از آن هایی که توانستند به روس ها جنس بفروشند به سختی توانستند پولشان را نقد کنند!!

 

آقای حسینی پور روس ها در زمانیکه ترکیه را تحریم کرده بودند و با‌ کمبود کالا مواجه شده بودند از مازندران که نزدیک ترین استان کشور به روسیه است محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را تهیه نکردند!!

 

استاندار مازندران، به سراغ روس نروید تا جاییکه آن ها با پای خود بیایند و به جای دست دوستی، خودکار امضای عقد قرارداد را به ما تعارف کنند!!

 

اصلاً تجار روس اصولی در تجارت دارند که برای تجارت به سمت کسانی می روند که به سمتشان‌ نیایند!! این را از زبان‌ آقای قادی تاجر بزرگ مازندرانی در روسیه شنیدم!!

 

استاندار مازندران توجه کنید که این روس ها همان هایی هستند که در دولت احمدی نژاد ۶ قطعنامه ضد ایرانی را تصویب کردند و تجارتشان با رژیم کودک کش صهیونیستی بیشتر از ایران است!! روس هایی که رئیس جمهورشان روابطشان با اسرائیل کودک کش را بی نظیر قلمداد کرده است!!

 

آقای حسینی پور مراقب وعده های توخالی روس ها باشید!!!