وضعیت زیست محیطی

نیم نگاهی به اوضاع این روزهای رودخانه چالوس

نیم نگاهی به وضعیت زیست محیطی رودخانه چالوس

گزارش فوق ویدئوی است به نقل از حسین بابایی پیشکسوت رسانه و مطالبه گر اجتماعی غرب مازندران 


برای مشاهده در اینستاگرام

👇کلیک نمایید👇

 


برای مشاهده در آپارات

👇کلیک نمایید👇


مشاهده در چشمه نور

👇کلیک نمایید👇

چشمه نور

 

مجموعه مردّا را از نقطه نظرات ارزشمندتان بهره مند سازید.