پیشکسوت رسانه استان اعلام کرد

توسعه‌ نیافتگی مازندران محصول بی برنامگی و نقد ناپذیری مسئولان است

هرگاه از مقوله توسعه در مازندران سخن به میان می‌آید‌، این سؤال و ابهام در اذهان شکل می‌گیرد که به ‌راستی آیا توسعه در مازندران اتفاق افتاده است‌؟ به‌ بیان‌ دیگر؛ آنچه در سیمای این استان مشاهده می‌شود‌، آیا می‌تواند وصف توسعه را به‌خود بگیرد‌؟

به گزارش “دیدبان انقلاب”، پس از برگزاری اولین نشست سید محمود حسینی‌ پور، استاندار مازندران با جمعی از اصحاب رسانه، شاهد برخی حواشی بوده ایم. که در این گزارش به نقل دل گویه های یکی از پیشکسوتان عرصه روزنامه نگاری استان مازندران در این خصوص می پردازیم.

در متن مطالبه گرانه و دلسوزانه ای که به قلم عباسعلی کوشکی خطاب به استاندار محترم می باشد، آمده است:بنام خداوند جان و خرد،

قریب سه‌ ماه‌ و‌ اندی از انتصاب سید محمود حسینی‌ پور به‌ سمت استاندار استان مازندران می‌گذرد . طی این‌ مدت بدون‌ اغراق هر‌ روز و حتی در روزهای تعطیلی ادارات خبرهای متعددی از حضور استاندار در جلسات مختلف چه در مرکز استان و چه در شهرهای کوچک و بزرگ استان با مدیران و مسئولین ادارات و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی به‌ منظور آگاهی از اقدامات انجام‌ شده و شنیدن مشکلات آنان در جهت عمل به وظایف محوله و مشاهده آثار این اقدامات در‌ زمینه توسعه استان و چگونگی حل ‌و‌ رفع موانع و مشکلات پیش‌ِ رو برای بهره‌ گیری از پتانسیل‌ ها و و ظرفیت‌ های غنی و ارزشمندی که در این خطه زرخیز وجود دارد که اگر به‌ خوبی و مسئولانه و دلسوزانه مدیریت شود، می‌تواند مازندران را به اوج توسعه و پیشرفت برساند، از‌طریق روابط‌ عمومی استانداری و نیز رسانه‌‌ های مختلف استان منتشر شده است.

هرگاه از مقوله توسعه در مازندران سخن به میان می‌آید‌، این سؤال و ابهام در اذهان شکل می‌گیرد که به ‌راستی آیا توسعه در مازندران اتفاق افتاده است‌؟ به‌ بیان‌ دیگر؛ آنچه در سیمای این استان مشاهده می‌شود‌، آیا می‌تواند وصف توسعه را به‌خود بگیرد‌؟

پاسخ به این سؤال سهل و ممتنع است؛ اما چون در این مقوله هدف نگارنده توضیح در ‌این ‌خصوص نیست، پاسخ آن را به روزهای آینده ‌ای نزدیک می‌سپاریم؛ لذا در این نوشتار اشارتی داریم به سخنان انتقادآمیز منتشرشده در خبرگزاری ‌ها از سوی جناب استاندار نسبت به رسانه‌ ها که در نشست با چند ‌تن از خبرنگاران بیان داشتند؛ که :  

تمامی رسانه‌ ها به رسالت خود در جهت توسعه استان و ارائه نقد های سازنده و راهکارها و برنامه ‌های عملی برای بهره ‌گیری از این همه ظرفیت موجود در این سرزمین بهشتی عمل نکرده‌اند .

 

آری! آقای استاندار، تمامی رسانه ‌های استان را در یک ظرف قرار داده و عملکرد آن‌ ها را به ‌شدت مورد ‌انتقاد قرار داده ‌اند و به قول یکی از همکاران از زخم‌ های پر از عفونت این استان ثروتمند و پرظرفیت رونمایی کرده‌ است. دیگر‌ رسانه ‌ای البته با لحنی نه ‌چندان‌ خوشایند این انتقادات تند و شدید استاندار را دوئل استاندار مازندران با رسانه‌ها ‌عنوان نموده، و نسبت سرشاخ‌ شدن با رسانه‌ ها را به ایشان داده است. از ‌سوی ‌دیگر، این رسانه از قول رئیس خانه مطبوعات استان روایت کرده که در یک بررسی از حوزه رسانه ‌ای کشور قطعاً به این نتیجه خواهیم رسید که فعالیت رسانه ‌ای مازندران در کشور زبانزد همه استان ‌ها‌ست !

آری این خلاصه‌ای از حاصل اولین نشست جناب استاندار با چند‌تن از خبرنگاران خبرگزاری ‌های استان بوده است؛ اما نگارنده که خود یکی از اعضای کوچک خانواده مطبوعات بوده و قریب ۵۶ ‌سال سابقه فعالیت مستمر در این‌حرفه را دارد، حرف ‌ها و درد و دل‌های بسیاری دارد؛ هم در تأیید و هم در نقد بخشی از سخنان جناب استاندار و هم در پاسخی به اظهار نظر همکاران رسانه‌ ای خود که البته اگر با این برنامه ‌ریزی که جناب استاندار یا روابط ‌عمومی استانداری برای برگزاری ادامه نشست‌ ها طراحی کرده‌اند، شاید چندین ‌ماه دیگر توفیق شرکت این بنده در نشست با جناب استاندار نصیب گردد و در آن نشست، نکات مورد نظر را معروض خواهم داشت.به امید آن روز.