مادران آینده نگر اما نگران

نگرانی های مادران از بی حجابی و بی بندوباری در جامعه

رسانه MARADA در پی گذشت بیش از 50 روز از تحصن اعتراضی مادران و دختران سراسر کشور به بی حجابی، پادکست "من یک مادر بست نشینم" را منتشر می نماید.

پادکست صوتی “دیدبان رسانه ای انقلاب” ؛ در بخشی از این فایل صوتی خواهید شنید: من یک مادر بست نشینم، از همان زنهایی که بعضی به ما می گویند چهارتا و نصفی زن جمع شدند می خواهند مملکت را تغییر دهند. آره.. من یک مادر بست نشینم.

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب