ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران؛

راه اندازی اداره عفاف و حجاب در دستور کار ستادهای شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر مازندران

گزارش مردا Marada از گردهمایی منطقه ای دبیران شهرستانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران که با حضور گرجی زاده، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف کشور و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران، روز شنبه 24 دی ماه 1401 به میزبانی ستاد احیاء شهرستان بابلسر برگزار گردید.

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” /اختصاصی/ از نشست ستاد های امر به معروف و نهی از منکر سراسر استان مازندران که روز ۲۴ دی ۱۴۰۱ در بابلسر برگزار گردید، مهرداد محمدی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در بخشی از سخنانش عنوان داشت: ما با رویکرد جدیدی در ستاد مواجه هستیم که در صورت پیاده سازی می تواند موجب تحول اثر بخشی در جهت احیاگری امر به معروف و نهی از منکر باشد که در این رویکر دوبال مهم برای انجام مأموریت ها در نظر گرفته شده که یکی بال مردمی ستاد است که با تشکل های مردمی و اقداماتی که صورت می دهند معنا می یابد و دیگری هماهنگی ها و همراهی ها در دستگاه های حاکمیتی است که این دوبال می بایست همنوا، همپوشان و به موازات و در کنار هم حرکت کنند تا اصلاح گری مؤثر و احیاگری معروفات را در سطح جامعه شاهد باشیم.

محمدی با بیان این مطلب که ما باید تشکل های احیاگر تخصصی امر به معروف و نهی از منکر را به صورت مطالبه گری مردمی پویا داشته باشیم، این می تواند کمک کند تا معروفات گسترش و منکرات کاهش بیابد، ادامه داد: این مهم در خیلی از شهرستان های استان مازندران وجود دارد و مسئولین ستادهای شهرستانی، با تعامل خوبی که با دستگاه های حاکمیتی دارند، ظرفیت هایی قابل توجهی را پای کار آورده اند و امیدواریم کار جبرانی خوبی در جهت احیاگری صورت بپذیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران با اشاره به مبحث عفاف و حجاب افزود: اگر می بینیم که تمام ظرفیت های مردمی و حاکمیتی پای کار ستاد احیاء آمده اند، این بر می گردد به اهمیت موضوع عفاف و حجاب و امور خانواده برای مردم و مردم، این را با مراجعات مکرر به مسئولین ستاد و دستگاه های حاکمیتی نشان داده اند و اخیراً با برگزاری بست نشینی  و امضاء کردن طومار در اعتراض به وضعیت بی حجاب که حجمه ای است به عفاف اجتماعی، خواسته های بخش بزرگی از جامعه زنان ایران را به گوش رساندند.

مهرداد محمدی با اشاره به این مطلب که در ستاد کل کشور اداره کل حجاب عفاف و خانواده وجود دارد که جلسات سازنده ای را برگزار و برنامه های خوبی را در دستور کار قرار می دهد عنوان داشت: برای تداوم اثر تصمیمات و اجرای برنامه های آن اداره کل، لازم است ستادهای شهرستانی در درون ساختار خود اداره عفاف و حجاب را فعال نمایند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مازندران رو به ستادهای شهرستانی و تشکل های مردمی اظهار داشت: مبحث تبیین طرح عفاف و حجاب در سطح جامعه و دستگاه های حاکمیتی باید در دستور کار ستادهای شهرستانی و تشکل های مردمی احیاگر باشد و با عنایت به ظرفیت های خوبی که برای این منظور فراهم شده در پیگیری مطالبه گری طومارهای امضاء شده مردمی در اتراض به به وضعیت عفاف و حجاب و شنیدن صدای متحصنین مطالبه گر برخورد مسئولین با بی حجابی، ستادهای شهرستانی به عنوان سفیران تبیین طرح عفاف و حجاب عمل نماند تا به هدف اصلی، یعنی تحقق اصلاح قانون عفاف و حجاب که خواسته ای مردمی است دست یابیم.

نشست منطقه ای دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در بابلسر / تصاویر

 

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب