معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛

ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مسئول آموزش قرارگاه های استانی عفاف و حجاب سراسر کشور

مردّا Marada / دبیران امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های دولتی نسبت به مأموریت خود توجیه نیستند و دیده می شود که در ارائه گزارشات دچار خلط مبحث در فهم مسئله احیاگری امر به معروف و نهی از منکر هستند. 

به گزارش “دیدبان رسانه ای انقلاب” /اختصاصی/ از نشست منطقه ای ستادهای امر به معروف و نهی از منکر سراسر استان مازندران که روز ۲۴ دی ۱۴۰۱ در بابلسر برگزار گردید، گرجی زاده معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی کشور در بخشی از سخنانش عنوان داشت: وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت احیای این فریضه ی الهی با هدف فرهنگ سازی و نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر در میان مردم جامعه است و اگر در برخی موارد مانند بحث حجاب و عفاف هم بصورت مصداقی ورود می کنیم باز هم هدفی همان نهادینه سازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تا بدین صورت این مهم در موازات آن مصداق معنای عملی پیدا کرده و گسترش پیدا کند.

این مقام عالی در معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به بحث تعیین وظایف و مسئولیت های اعضای ستاد های شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر عنوان داشت: یکی از کارهایی که مدیر ستاد می تواند انجام دهد تعیین وظایف و اعطای نقش و سهم برای اعضای ستاد از میان واجدین شرایط بدنه دستگاه ها است که بدین صورت در ارتباط گیری و پیگیری های میان دستگاهی می توان مطالبه گری را بهتر محقق نمود و از آنجمله ارتباط مؤثر با نهادهای دست اندرکار در مساجد است که برنامه تحول آفرین در این حوزه در دستورکار است تا از ظرفیت های سازمان های حاکمیتی و مردمی در مساجد نیز در جهت اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر بهره مطلوب برده شود.

گرجی زاده با اشاره به سازوکار انتخاب و تعیین دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه ها، ضمن بیان ضرورت توجه به این موضوع بر اساس دستورالعمل ارزیابی دبیران اظهار داشت: گاهی دبیران امر به معروف در دستگاه های دولتی توجیه نیستند و دیده می شود که در ارائه گزارشات و احیاء و اعمال فریضتین دچار خلط مبحث در فهم مسئله هستند.

مسئول معاونت اجتماعی ستاد اجیاء امر به معروف و نهی از منکر کل کشور با اشاره به تشکیل ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور عنوان داشت: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز عضو این ستاد است و در استان ها این ستاد در قالب قرارگاه عفاف و حجاب عمل می نمایند و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان ها نیز عضو این ستاد در قرارگاه استانی عفاف و حجاب می باشد که طبق برنامه ریزی و تفاهمات صورت گرفته در سطح کشور، مبحث آموزش در این ستاد کشوری عفاف و حجاب بر عهده ی ستاد امر به معروف و نهی از منکر می باشد که این ظرفیت بسیار خوبی باری ستادهای استانی برای تسهیل پیاده سازی و اجرای برنامه های ستاد امر به معروف استان ها جهت توانمند سازی جامعه هدف در سطوح مختلف است، لذا حوزه آموزش در قرارگاه عفاف و حجاب استانها از اهمیت وبژه ای برای نهادینه سازی و فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر با محوریت عفاف و حجاب به عنوان مصداقی عملی برخوردار است.

نشست منطقه ای دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در بابلسر / تصاویر

🔘

🆔 مردّا را در ایتا دنبال کنید:

🔰


https://eitaa.com/marada

🚧گروه جهادی مطالبه گری مردّا

📡 مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب