با هدف صیانت از حقوق شهروندی و منافع ملی مطرح می گردد؛

شهر لوازم خانگی و حاشیه های افتتاح در شهر ساری

رسانه MARADA پیرو ابهامات ایجاد شده در کاربری محل احداث شهر لوازم خانگی افتتاح شده در شهر ساری، توجه مسئولین امر را به این موضوع جلب می نماید.

به گزارش دیدبان انقلاب از مرکز مازندران؛ در حالی این روزها در پیام های بازرگانی و بیلبوردهای شهری و تبلیغات محیطی و تلویزیونی، افتتاح شهر لوازم خانگی در شهر ساری نقل محافل شده که نحوه واگذاری مجوز ساخت و فعالیت در زمین محل احداث آن دچار شبهاتی می باشد.

 

به نقل از مطالب برجسته شده در فضای مجازی، زمین واگذار شده در این مکان با مساحتی بالغ بر ۱۲۰ هزار متر مربع و با تغییر کاربری کشاوری طی اقدامی به ظاهر قانونی و در بازه زمانی دو ساله، به منظور ایجاد کارخانه تولید فرش و اشتغال نیروی کار بومی و با شعار حمایت از تولید، بنا بود طی انجام تشریفاتی از کاربری کشاورزی به کاربری صنعتی تغییر یابد.

 

نظر به ابهاماتی که حول این موضوع ایجاد گشته و برای پیشگیری از احساس تبعیض و تعامل با ویژه خواران، انتظار می رود دستگاه های نظارتی نسبت به پاسخ به اذهان عمومی ورود مؤثر نموده و یا به سؤال مخاطبان که آیا در تغییر بهره بردار و تبدیل آن به شهر لوازم خانگی تخلفی صورت گرفته و اگر چنین است آیا این تخلف از چشم دستگاه های متولی و ادارت صدور مجوز پنهان مانده است یا خیر پاسخ دهند.

 

 

دیدبان انقلاب

🔻

گروه جهادی مطالبه گری و امید آفرینی

🔻

Demanding & create hope is our identity 🟥

🟥 مطالبه گری و امید آفرینی، هویت ما است

🔻

MARADA NEWS AGENCY