مجری برنامه تلویزیونی ثریا

آیا فقط همان چهار قلم کالایی که یارانه اش را داده اند گران شد؟

مجری ثریا خطاب به مسوولان اقتصادی دولت، به سوپرمارکت ها محل زندگی خود سری بزنید و قیمت ها رو بپرسید. گرانی کالاها با چشم غیر مسلح هم قابل رویت است.آیا فقط همان چهار قلم کالایی که یارانه اش را دادید گران شد؟