در همصدایی با دانشجویان آمریکایی و سایر کشورهای جهان؛

محکومیت جنایات رژیم جعلی صهیونیستی در دانشگاه نوشیروانی بابل

رسانه MARADA از تجمع دانشجویان جهادی دانشگاه نوشیروانی بابل در حمایت از غزه مظلوم گزارشی تصویری منتشر می نماید.

به گزارش دیدبان انقلاب؛ تجمع و همصدایی دانشجویان جهادی دانشگاه های سراسر استان مازندران با دانشجویان آمریکایی و سایر کشورهای جهان ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳در محکومیت جنایات رژیم جعلی صهیونیستی و حمایت از غزه مظلوم با حضور یوسف نوری، استاندار مازندران در دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار شد.

 

دانشجویان جهادی دانشگاه نوشیروانی بابل در حمایت از غزه مظلوم همصدا با دانشگاه های سراسر استان مازندران / عکس