سواد رسانه ای

بی بی سی ابزاری برای تجاوز و بحران زایی رسانه ای

بی‌ بی‌ سی فارسی، با ترفندهای خاص رسانه ای، یک تصادف ساده اتوبوس در ایران را به بحرانی اجتماعی و موجی از فروپاشی روحی و روانی در ایران مبدل می‌کند.

به گزارش مردّا ؛ جواد موگویی، فعال رسانه‌ای در یادداشتی درباره واکنش های بی‌بی‌سی به حوادث داخل کشور ایران نوشت:

آرایش جنگی بگیرید! !!

چون بی‌ بی‌ سی می‌ خواهد!

بناگاه نام رییس‌ جمهور کشوری که تنها او را در جام‌ جهانی فوتبال دنبال می‌کردیم، صدر اخباری می‌ شود که بی‌ بی‌ سی به گوش ما می‌ رساند.

ساده‌ لوحانه است که گستره اخبار بی‌ بی‌ سی فارسی را ملزم به تحولات ایران بدانیم.
اوست که تشخیص می‌دهد که تمرکز مخاطب ایرانی بایستی بر کدام نقطه از جهان باشد؛
یک‌ روز اوکراین و روز دیگر آبادان.

فعلا تمرکز بر حوادث آبادان و هر اتفاق ناگوار دیگری در ایران است؛ ولو تصادف ساده یک اتوبوس یا مسمومیت غذایی چند دانشجو در یک خوابگاه باشد!

بی‌ بی‌ سی فارسی، با ترفندهای خاص رسانه ای، حتی یک تصادف ساده اتوبوس در ایران را به بحرانی اجتماعی و موجی از فروپاشی روحی و روانی در ایران مبدل می‌کند.

این یک بنگاه خبری نیست، بلکه ابزاری است برای بحران‌ زایی.

مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب بارها تأکید کرده است که : تامل کنید؛ 

 

ما با یک تجاوز سانه‌ ای طرف هستیم! ….. و باید آرایش جنگی بگیریم.


🔻 سواد رسانه‌ ای