ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران

عفاف و حجاب موجب تعالی و نشاط خانواده

به مناسبت فرارسیدن هفته عفاف و حجاب ، سه‌شنبه 1401/4/21 در پیاده‌ رو آیت‌ الله کریمی (میدان بسیج فلکه دوم حمزه کلا) بابل ، جشن تعالی و نشاط خانواده درگرو عفاف و حجاب برگزار گردید.