بازدید سرزده ریاست دادگستری کل مازندران از حوزه قضایی شهرستان نکاء

عزم جدی شورای قضایی مازندران در برخورد با متصرفین اراضی ملی

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن حضور از پیش تعیین نشده در دادگستری شهرستان نکا از واحد‌های مختلف این حوزه قضایی بازدید و با قضات، کارکنان و مراجعین دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش مردّا ؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری در حاشیه بازدید از حوزه قضایی شهرستان نکا، برجلب رضایت مردم تاکید کرد و گفت: رضایت مردم با سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ ها در زمان مناسب و صدور آرای متقن توسط قضات حاصل می شود و این موضوع در رضایت عمومی از دستگاه قضایی نقش انکار ناپذیری دارد و قضات و کارکنان باید با به این مساله توجه نمایند.
رئیس شورای قضایی استان ضمن تاکید بر توجه ویژه به پرونده های منابع طبیعی و توجه همکاران قضایی به موضوع حفظ حقوق عامه همچنین بر برخورد جدی رؤسا و دادستانهای سراسر استان با متصرفین به اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید و خاطرنشان ساخت: در این زمینه طی سال اخیر اقدامات بسیار خوبی انجام شد و با نظارت جدی دادگستری استان اراضی بسیار با ارزشی در استان رفع تصرف شد و از ید متصرفین خلع گردید.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه برخورد با دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی، ساخت و ساز‌های غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از برنامه های مهم دادگستری مازندران است، افزود: با افرادی که به صورت غیر قانونی و بدون هرگونه دلیل اثبات مالکیت، نسبت به تصرفات غیرمجاز اقدام کنند، برخورد و از تصرفات غیر قانونی آنها جلوگیری می‌شود.