اسدالله بادامچیان / دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی / 02-06-1401

ورود ایران به عرصه جهانی قدرت

اسدلله بادامچیان: با نقش آفرینی مردم در اقتصاد بر مبنای سیاست خصوصی سازی، شاهد تنوع و افزایش قدرت اقتصادی کشور خواهیم بود و این فرصتی را برای ایران فراهم می آورد تا همانند گذشته های دور بر اقتصاد جهان آقایی نماید.

مردّا / اختصاصی / به گزارش خبرنگار مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب از همایش گرامیداشت روز بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصاد که دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ در سالن همایش اتاق بازرگانی استان مازندران برگزارگردید، اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی کشور در بخشی از سخنرانی خود در این مراسم با محوریت اهمیت تقویت اقتصاد کشور اظهاراتی را بیان داشتند.

 

بادامچیان با اشاره به ورود ایران به عرصه جهانی قدرت، بیان داشت: قدرت و اقتدار امروز ایران با گذر از تحریم هایی که از سوی نظام بین الملل بر ما تحمیل شد برای جهانیان به نمایش درآمد و اثبات شد تا ضمن ایجاد امید در دل مردم جهان، رویکرد سیاستمداران کشورهای گوناگون را هم در تبعیت بی قید و شرط از نظام تک قطبی تغییر دهد و اگر ایران با چین و روسیه و هند در قالب یک ائتلاف، یک پارچه شوند، با قدرت و جمعیتی که دارند، نظام بین الملل را به نفع جامعه جهانی و در مقابل تک قطبی گرایی تغییر خواهند داد.

 

این خبره روابط بین الملل که از پیشکسوتان عرصه سیاست در از دوران قبل از انقلاب تا کنون می باشد، با نگاهی به سبقه تاریخی ایران در عرصه اقتصاد بین الملل، گفت: این ظرفیت در ایران وجود دارد تا همچنان که هزاران سال پیش و در دوره سلسله هخامنشی اقتصاد ایران بر اقتصاد جهانی اثر محوری داشت مجدداً چنین جایگاه جهانی را در حوزه اقتصادی داشته باشد. در طول تاریخ نیز شاهد بودیم که دوران صفویه تلاش شد و پس از سالیان سال، ایران توانست در آن دوران مجدداً اثرگذاری اقتصادی خود بر جهان را تا حدودی اعمال نماید و این نشانه ای است تا بدانیم در جمهوری اسلامی هم می توان همان شکوه و عظمت اقتصادی را احیاء نمود و بنده معتقدم می تایم و باید کاری کنیم که ایران جایگاه اقتصادی برتر جهان باشد.

 

اسدالله بادامچیان ادامه داد: اما سؤال اینجا است که این هدف بزرگ را چگونه و با چه کسانی می بایست محقق کرد؟ و پاسخ این است که باید اقتصاد خصوصی را تقویت و سرمایه گذاری را آزاد کنیم و نقش دولت را در اقتصاد تبدیل به نقش نظارتی و کنترلی بر مبنای اصول اقتصاد اسلامی بر عرصه های گوناگون اقتصادی نماییم.

 

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: ایران هم اکنون هم در دنیا در عرصه های سیاسی و ایدئولوژیک قدرتی مستقل و در عرصه های نظامی و علمی دارای توان خوداتکایی اثرگذار است و  امروز هم در عرصه های اقتصادی به نقطه ای رسیده ایم که بی نیاز از فروش نفت هستیم و تراز اقتصاد غیر نفتی ما مثبت است و همین منابع قدرت است که ما در برجام دارای قدرت چانه زنی و دست بالا می کند، چرا که به همین دلایل است که نقشه های دشمنان در موضوع برجام و موضوعات دیگر آنچنان که تصور می کردند پیش نمی رود و بی اثر بودن تحریم ها به دلیل قدرتی است که نظام با خوداتکایی به دست آورده است و از آنجاکه اهداف دشمن با تحریم محقق نشد، این ابزار کارآیی خود را برای دشمن از دست داد و حاضر به بازگشت به برجام شد.


🔻
مردّا نیوز
رسانه رسالت محور
روشنگری و مطالبه گری
🔰
مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب