در کلام امام خمینی (ره)

امر به معروف و نهی از منکر / تکلیف فردی / ۰۰۱

امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که بر همه کس واجب است، چیزی نیست که بر یکی واجب بوده، بر دیگری نباشد؛ همه ما همانطور که مکلفیم خودمان را حفظ کنیم، مکلف هستیم دیگران را دعوت کنیم.

🔺امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که بر همه کس واجب است، چیزی نیست که بر یکی واجب بوده، بر دیگری نباشد؛ همه ما همانطور که مکلفیم خودمان را حفظ کنیم، مکلف هستیم دیگران را دعوت کنیم.

✴️ امام خمینی رحمت‌الله علیه:
صحیفه نور، جلد۱۱، صفحه۸۴ و جلد ۸، صفحه ۴۷