استاد علیرضا پناهیان

حاکمیت اسلامی در گروِ مردم سالاری

پیشنهاد استاد علیرضا پناهیان به ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در مردم سالاری دینی

مشاهده کلیپ تصویری