مقاله پژوهشی روابط خارجی

سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریز ناپذیری بحران

با همت پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیشینه و زمینه های شکل گیری تنش در روابط سیاسی روسیه با اوکراین، در قالب مقاله پژوهشی سیاست بین الملل در دسترس مخاطبان و علاقمندان محترم قرار گرفت.

به گزارش مردّا به نقل از پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیشنهاد آمریکا در سال ٢٠٠٨ برای الحاق اوکراین به ناتو در راستای ادغام این کشور در بخش نظامی اروپا و اقدامات بروکسل برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به منظور یکپارچگی این کشور در بخش اقتصادی اروپا ، حساسیت فراوانی را در میان رهبران روسیه به وجود آورد.

با توجه به حاکمیت منطق ارضی قدرت در میان تصمیم گیرندگان روسی واضح بود که تلاش برای الحاق و یکپارچگی اوکراین در منظومه های نظامی و اقتصادی اروپا به شدت به تشدید حس نا امنی تاریخی در میان نخبگان حاکم در مسکو دامن زند.

پرسشی که مطرح می شود این است که منابع شاخص شکل دهنده بحران اوکراین چه منابعی هستند؟

ملاحظات تاریخی و الزامات ژئوپلیتیک روسیه در مورد اوکراین ، شکاف های وسیع داخلی اوکراین و ناتوانی غرب و به ویژه امریکا در اطمینان خاطر دادن به روسیه درباره اینکه سیاست ها در مورد اوکراین در راستای تهدید نمی باشند ، بحران اوکراین را گریز ناپذیر ساخت.منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

(روابط خارجی سال ششم ، بهار 1393 شماره 1)


برای مطالعه متن کامل مقاله کلیک نمایید