نماینده ولی فقیه در مازندران

در باب اهمیت و فضیلت اعتکاف

اعتکاف بهترین فرصت جهت تفکر و اندیشیدن و ارزیابی گذشته و برنامه ریزی برای آینده است.

به گزارش مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب  مردّا : نماینده ولی فقیه در مازندران در جمع معتکفان شهر سورک گفت: مراسم معنوی اعتکاف برکات و ثمرات بسیاری دارد که یکی از آنان آشنایی مومنان با یکدیگر است جوانان و نوجوانان می‌توانند بهترین همراهان و دوستان همفکر را در این مراسم پیدا کنند بنابراین نتیجه چنین تجمع معنوی شادی دوستان و اندوه دشمنان است.

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی افزود: راه نیل به معرفت خدا و صفات و افعال او، تفکرواندیشیدن است واعتکاف بهترین فرصت اندیشیدن وتفکرکردن است.

او گفت: اعتکاف بهترین فرصت برای مبارزه با وابستگی‌ها و بهترین فرصت برای مبارزه‌ی با لذت‌های کم برای رسیدن به لذت‌های والای معنویت است.

نماینده، ولی فقیه در مازندران ادامه داد: اگر انسان «تفکر» نکند هویت واقعى خود را نخواهد شناخت و در نتیجه به کمال مطلوب انسانى نیز دست نخواهد یافت.

آیت الله محمدی لائینی افزود: به دلیل تأثیر مهم و سرنوشت‌ساز تفکر در زندگى انسان است که در روایات اسلامى یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت برتر دانسته شده است.

او با اشاره به اینکه اکثر شهر‌های استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد گفت: امسال مراسم پرفیض اعتکاف درشهر‌های با وضعیت زرد و نارنجی به صورت محدود و با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار شد.

آیت الله محمدی لائینی ابراز امیدواری کرد کرونا هر چه سریعتر ریشه کن شود تا دوباره موج اعتکاف ایجاد شود.