سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران :

امروزه ایستادگی در صف تولید مجاهدت است

سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران : بزرگترین نکاتی که در وزارت جهاد کشاورزی باید حل شود این است که بار سنگین بازار از وزارت جهاد کشاورزی برداشته شود در حالیکه توان جهاد کشاورزی باید بر روی تولید باشد‌.

به گزارش مردّا؛ حجت الاسلام و المسلمین رضاپور در قرارگاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی استان گفت : امروزه امنیت غذایی بحثی است که با حفظ کیان جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارد و در کشوری زندگی می‌کنیم که مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم اما در دنیا کالا وجود ندارد که خریداری کنند.

سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران افزود : بزرگترین نکاتی که در وزارت جهاد کشاورزی باید حل شود این است که بار سنگین بازار از وزارت جهاد کشاورزی برداشته شود در حالیکه توان جهاد کشاورزی باید بر روی تولید باشد‌.

رضاپور با عنوان اینکه امروزه ایستادگی در صف تولید مجاهدت است و تولید کننده محصول کشاورزی هیچ فرقی با کادر درمان ندارد که در شرایط کرونایی مجاهدت کردند بیان کرد : امروزه نبرد غذایی در دنیا داریم و باید توجه به تولید کننده داشته باشیم تا تولید پایدار بماند.

وی با اشاره به اینکه امروزه مظلومیت نیرو های جهاد کشاورزی را مشاهده می‌کنیم که لازم است توجه ویژه تری به حقوق و مزایای این قشر شود ادامه داد : سازمان جهاد کشاورزی مازندران به تنهایی یک وزارتخانه است اما کارکنان آن از کمترین مزایا برخوردار هستند.

سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد : باید همه ظرفیت های جمهوری اسلامی پای کار کمک به جهاد کشاورزی بیایند.