حمایت اصناف و بازاریان از مشارکت حداکثری در انتخابات

رفع تحریم وابسته به اقتدار نظام و اقتدار نظام وابسته به انتخابات پر شور

رسانه MARADA.IR در مصاحبه ای با علی حسن زاده ، عضو جامعه صنف آموزشگاه های رانندگی شهرستان آمل، ارزیابی ایشان درباره اهمیت مشارکت حداکثری در مرحله دوم چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را منتشر می نماید.

مشاهده ویدئو :

 

 

حمایت اصناف و بازاریان از مشارکت حداکثری در انتخابات / ویدئو صنف آموزشگاه های رانندگی

 

 

حفظ جمهوریت نظام یا انتخاب اصلح / در مواجهه با دوقطبی انتخاباتی چه کنیم؟

 

 

 

روز ملی اصناف بیانیه بسیج اصناف ساری را در پی داشت

 

 

امنیت و آرامش مردم با تفکر تحریم شکن بسیجی

 

 

مشارکت حداکثری در انتخابات امنیت زا است

 

 

خروش ساروی ها در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

 

 

امتداد دولت روحانی محور تبلیغ ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان